SMACZEK Z DOLINY RADOMKI

Tradycja i doświadczenie w produkcji jabłek sięgające czterech pokoleń.

100% naturalny sok100% naturalny sok

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego 2013

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego 2013

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Urząd Marszałkowski, Warszawa 08.05.2014 r.

W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie w dniu 8 maja 2014 r. z rąk marszałka Adama Struzika odebraliśmy nagrodę w konkursie „Laur Marszałka” za 2013 r.

Nasz SOK – Smaczek z Doliny Radomki zdobył I miejsce dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2013 w kategorii PRZEDSIĘBIORCY – NAPOJE.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego.

Organizatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kilka słów o samym konkursie:

W Konkursie mogą wziąć udział: Grupa A -producenci indywidualni – prowadzący działalność w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, itp. które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, festynach, konkursach,wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych); Grupa B - przedsiębiorcy - prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej na sprzedaż rynkową. Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu musi znajdować się na terenie Województwa Mazowieckiego. Produkty zgłoszone  do Konkursu muszą być wytwarzane głównie z surowców pozyskiwanych na Mazowszu.