SMACZEK Z DOLINY RADOMKI

Tradycja i doświadczenie w produkcji jabłek sięgające czterech pokoleń.

100% naturalny sok100% naturalny sok

II Ogólnopolske Spotkanie Młodych Technologów Żywności

II Ogólnopolske Spotkanie Młodych Technologów Żywności

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 25-26.04.2014 r.

W dniu 26.04.2014 r. wzielismy udział w II Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Technologów Żywności, zorganizowanym na Wydziale Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaprezentowaliśmy tam nasze gospodarstwo oraz przedstawiliśmy zebranym uczestnikom proces tłoczenia naszego soku - Smaczek z Doliny Radomki.

Celem spotkania była wymiana poglądów przedstawicieli Kół Naukowych na tematy dotyczące technologii żywności, dietetyki, żywienia, towaroznawstwa, logistyki, chemii żywności, biotechnologii, a nauk inżynieryjnych i ekonomicznych.

Organizatorami Konferencji byli: Koło Naukowe Technologów Żywności SGGW, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski oraz Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Żywności SGGW.

Założeniem Konferencji była również możliwość zaprezentowania efektów pracy młodych naukowców. W tym celu program uroczystości obejmował sesję referatową i plakatową, podczas których uczestnicy prezentowali wyniki swoich projektów naukowych. Obydwie sesje charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. Ich tematyka zdominowana została przez wystąpienia dotyczące zastosowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle spożywczym. Zgromadzeni goście mieli możliwość dyskusji m.in. na temat wykorzystania mikrokapsułkowanych enzymów w żywności funkcjonalnej, możliwości zmiany odczuwania smaków żywności po spożyciu mirakuliny, czy też innowacyjnego sposobu na wykorzystanie maślanki w przemyśle spożywczym.

Konferencja zakończyła się podziękowaniami i życzeniami kolejnych sukcesów ze strony Władz Wydziału skierowanymi do organizatorów i uczestników. Nagrodzono i wyróżniono najlepsze referaty i postery. Pomysł zgromadzenia młodych technologów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego już po raz drugi spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i w wiarą w kontynuację wybudowanej idei.