soki naturalne jabłkowe

                                                                                                                                     

Firma Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz, to dziecko naszego, wielopokoleniowego Gospodarstwa Sadowniczego TB Tomasz Bankiewicz, którego początki sięgają czasów dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie ja i mój mąż Tomasz Bankiewicz jesteśmy trzecim pokoleniem, które  kontynuuje tradycję rodzinną. Dziś nasze gospodarstwo ma 36 ha, z czego na około 24 ha  znajdują się owocujące jabłonie, natomiast na pozostałym areale są szkółki, lasy oraz ziemia do rekultywacji pod sad.    

                                                                                                                                                                                                                 

Nawożenie i ochronę sadów prowadzimy zgodnie z Programem Integrowanej Produkcji (IP). Posiadamy Certyfikat IP, GLOBALGAP i wdrożony system HACCP.

INTEGROWANA PRODUKCJA (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej produkcji roślinnej podlegającej certyfikacji i oznakowanej logo IP. Uzyskany certyfikat jest urzędowym poświadczeniem, że produkcja odbywała się w oparciu o metodyki IP. Stosowanie metodyk IP zapewnia, że w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Jednocześnie w sposób zrównoważony wykorzystywane są zasoby środowiskowe w gospodarstwie.

Zobacz jak wyglądają nasze sady....

                          

    

Nasze gospodarstwo jest w pełni umaszynowione, ma rozwinięty system nawodnieniowy oraz instalację przeciwprzymrozkową. Dzięki niej jesteśmy w stanie ochronić kwiaty przed zmarznięciem.

 

         

 

Jesteśmy gospodarstwem produkującym jabłka deserowe, które w 90% sprzedajemy na eksport. Do produkcji naturalnie mętnych soków kierujemy pełnowartościowy odsort od jabłka desrowego. Do produkcji nie przeznaczamy owoców zbieranych
z ziemi, ponieważ zniszczenie niektórych bakterii glebowych jest trudne w procesie tłoczenia soków.

 

 

 


produkcja jabłek - gospodarstwo sadownicze