soki naturalne jabłkowe
Smaczek z Doliny Radomki
 Wieś Mazowiecka, styczeń 2013
Z tradycją, ale nowocześnie
 Sad Nowoczesny - 10/2012 - Tomasz Werner
Najlepszy produkt lokalny
 Ziemia Przysuska - Sierpień 2012
Sadowniczy Oskar do Komorowa
Tomasz Werner - Owoce Warzywa Kwiaty nr12/2012

produkcja jabłek - gospodarstwo sadownicze